ERÜ Duyuru Rehber
Ana Sayfa Genel Bilgiler Kampüste Yaşam Eğitim - Öğretim Fakülte Bölümler Rektör Mesaj
Mühendislik Fakültesi


http://mf.erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 38039 Melikgazi
Tel : 0.352. 437 57 55-56
Fax : 0.352. 437 57 84
E- Mail : mfdekanlik@erciyes.edu.tr  

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1 Mart 1977’de Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (DMMA) olarak Makine ve Elektronik Mühendisliği bölümleriyle eğitim - öğretime başlamış ve 1982 yılında Yükseköğretim Kanununun uygulanması ile Erciyes Üniversitesi’ne bağlanmış ve Mühendislik Fakültesi ismini almıştır. Şu anda fakültemiz de 13 bölüm bulunmaktadır. Makine ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne ilave olarak 1991 yılında İnşaat ve Endüstri Mühendisliği, 1995 yılında Bilgisayar Mühendisliği ile Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, 1996 yılında Tekstil Mühendisliği, 1998 yılında Çevre ile Gıda Mühendisliği, 2005 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği, 2007 yılında Biyomedikal Mühendisliği ve 2009 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği, 2010 yılında ise Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü açılmıştır. Fakültemizde Çevre Mühendisliği bölümü ile Tekstil Mühendisliği bölümleri dışındaki tüm bölümlerimizde ikinci öğretim programı vardır. Fakültemizde 2004 yılından itibaren de çiftanadal ve yandal eğitim programı uygulanmaktadır. Fakültemiz akademisyen kadrosu 25 profesör, 25 doçent, 80 yardımcı doçent, 10 öğretim görevlisi, 78 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşmaktadır. Öğrencilerimize bir yıl süre ile zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Gelişmiş altyapı ve imkânlara sahip olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ulusal ve uluslararası birçok başarılı projeye ve çalışmaya da imza atmıştır.

Ayrıca, YÖK tarafından yayınlanan 2006 yılı istatistiklerine göre, fakültemiz devlet üniversitelerine bağlı 54 mühendislik fakültesi içerisinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı açısından 3.olmuştur
Neden Mühendislik Fakültesi?
Lisans Yerleştirme Sınavına girecek ve mühendislik mesleğini seçecek adayların Fakültemizi tercih etme nedenlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Fakültemiz bölümlerinde uygulanan eğitim-öğretim planlarının, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyecek tarzda düzenlenmesi,
• Fakültemizde çift-anadal ve yandal eğitim programlarının uygulanıyor olması,
• Öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlayacak yeterli sayıda bilgisayar laboratuvarlarının, internet ağının ve bölüm laboratuvarlarının bulunması,
• Sınıflarda bilgisayar destekli eğitimin verilebilmesi için gerekli donanımın bulunması,
• Türkiye’deki diğer mühendislik fakülteleri ile karşılaştırıldığında öğrenci başına düşen akademisyen sayısının yüksek olması,
• Bilimsel faaliyetler açısından ülkemizdeki mühendislik fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alması,
• Kayseri’de öğrencilerin üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen projelere katılabilecekleri ve stajlarını yapabilecekleri gelişmiş bir sanayinin bulunması,
• Üniversitemizde Teknokent kurulmuş olması ve öğrencilerin burada çalışma fırsatı bulacak olması,
• Fakültemizin bulunduğu Kayseri ilinin Türkiye’nin merkezinde yer alması ve Türkiye’nin diğer illerinden ulaşımın çok kolay olması.
 
Bölümlerimiz

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, misyonunu akademik mükemmeliyet ve Bilgisayar Mühendisliği’nde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bölümde, bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bunun için bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilirken, Türkiye’nin ihtiyaçları da dikkate alınarak evrensel düzeyde modern bir bilgisayar mühendisliği eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1995 yılında Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği adı ile açılmış olup, 1999 yılında YÖK kararı ile bölüm adı Bilgisayar Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

Bölümde, 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 18 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. YÖK kararı ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren bölümümüzde ikinci öğretim programı başlamıştır. 1995–1996 eğitim-öğretim yılında eğitime başlanmış olup; 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren her yıl bölüme 150 (75+75) yeni öğrenci katılmaya başlamıştır. Lisansüstünde ise Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği programında yüksek lisans ve doktora eğitimi yürütülmektedir.
Sahip Olunan İmkânlar
Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe uygulamak ve pratik kabiliyetlerini artırmak için, bölüm bünyesinde çeşitli laboratuvarlar bulunmaktadır.
Bilgisayar Laboratuvarı
İşletim Sistemleri ve Gömülü Sistemler Laboratuvarı, Bilgisayar Ağları Laboratuvarı, ERSEM Laboratuvarı, Öğrenci Proje Laboratuvarı gibi bu alanda ihtiyaç duyulan tüm laboratuvarlar mevcuttur.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Biyomedikal Mühendisliği, tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerle, mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Biyomedikal mühendisleri görev aldıkları alanlarda tıbbi cihazların, sistemlerin, insan vücuduna destek olan makinelerin tasarım, üretim, işletme, bakım/onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinde bulunurlar ve bu faaliyetleri sağlık hizmeti veren kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetirler. Günümüzde, biyomedikal mühendislerinin yüksek teknolojili medikal cihaz üretme, fizyolojik ölçümler için yeni ve verimli metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme vb. uygun gelişmeleri sağlık sistemine sunma gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 2007 yılında kurulmuş olup 2008 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölümümüz Türkiye’de bir devlet üniversitesi bünyesinde kurulan ilk biyomedikal mühendisliği bölümüdür. Bölümümüzde 1 Profesör, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla, öncelikle yurtdışında biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapmış genç araştırmacıları ve/veya akademisyenleri bünyesine katmak için yoğun bir tanıtım faaliyeti içerisindedir. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programı 2008 yılında ve doktora programı 2009 yılında açılmıştır. Biyomedikal mühendisliği bölümü akademisyenleri ve yüksek lisans öğrencileri biyomedikal elektronik, sinyal ve görüntü işleme gibi çeşitli konular üzerinde yaptıkları ileri araştırmalar ile bilime katkıda bulunmaktadırlar. Bölümümüz öğrencilerine günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun bir eğitim vermeyi ve onları tıp ve mühendislik disiplinlerini başarılı bir şekilde birleştiren mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başta ülkemiz ve bölgemiz sağlık sektörü, nitelikli biyomedikal mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla mezunların bu çalışma alanlarında istihdam edilerek ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Üniversite yerleştirme sınavında Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda 1 sene süresince yabancı dil hazırlık eğitimi almaları yada muafiyet sınavına girerek yabancı dil eğitiminden muaf olmaları gerekmektedir. Yabancı dil hazırlık sınavını başarıyla geçen öğrenciler 4 sene süren biyomedikal mühendisliği eğitimini almaya başlayabilirler.
Sahip Olunan Imkânlar
Öğrencilerimizin ders çalışabileceği, boş zamanlarını değerlendirebileceği, farklı kaynaklara erişebilecekleri bir kütüphane odamız vardır. Bölümümüzde şimdiden lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının uygulamalı olarak yürütülmesine olanak sağlayan yeterli sayıda laboratuvar ve araştırma birimleri vardır. Tıp Fakültesi’nin öğretim üyeleri bölümümüzde verilen Anatomi, Fizyoloji gibi tıp kökenli derslerde katkıda bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin 1300 yataklı hastanede staj eğitimlerini alması da mümkündür.
Biyomedikal Elektronik Laboratuvar Imkânları
Biyomedikal Enstrumantasyon Lab., Elektrik Ölçme Lab., Devre Analizi Lab., Elektronik Devreler Lab., Lojik Lab., Elektromanyetik Düzenler Lab., Mikroişlemciler Lab., Enstrumantasyon Lab., Kontrol Lab.
Biyomalzeme ve Biyomekânik Laboratuvar Imkânları
Malzeme Lab., Yüzey Mühendisliği Lab., Esnek İmalat Sistemi Lab., Robotik Sistemler Lab., Mekânik Sistemler Lab.
• ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çevre mühendisliği, kendi alanında yeni teknolojilere ayak uydurarak gelişmeye devam eden bir meslektir. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bölümü de, ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı çevre mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. 2006 2007 eğitimöğretim yılında lisans ve lisansüstü öğrenci alımı için başvurulmuştur. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere ilk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim öğretim planı sunmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü çevre ile ve onun uygun bir şekilde korunmasıyla, kirlilik ve arıtım ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Ana konuları su ve atık su arıtımı, hava kirliliği, katı atık giderimi, zararlı ve tehlikeli atıklar olarak sıralanabilir. Çevre kirliliği ve korunması ile direkt ilgili olduğu için güncelliğini kaybetmeyen bölümümüz, alanında uzman çevre mühendisleri yetiştirmek amacıyla ulusal ve yerel anlamda eğitim ve sanayi kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak suretiyle uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra ülke ve bölge çevre problemlerine yönelik özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlamak bölümümüzün hedefleri arasındadır.
Sahip Olunan Imkânlar
Laboratuvar Durumu: Bölümümüzde halen kısmen faal durumda bir çevre mühendisliği laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda BOİ Ölçüm Cihazı, Jar Testi Karıştırıcısı, su banyosu, etüv, distile su cihazı, pH metre, inkübatör, saf su cihazı, spektrofotometre, çözünmüş oksijenmetre, sokselet yağ tayin cihazı, termoreaktör gibi cihazlar bulunmaktadır.
Büro Dershane ve Toplantı Salonu
Mühendislik Fakültesi bünyesinde bölümümüze tahsis edilmiş yaklaşık 10 adet büro (öğretim üye ve yardımcıları için), 4 adet dershane, 1 seminer ve toplantı salonu, 1 kütüphane ve 1 adet dinlenme odası mevcuttur.

Bilgisayar Odası: 2 adet PC bulunmaktadır. Mevcut Bilgisayar ve Ekipman Durumu: Bölümümüzde 3 adet (öğretim üyelerinde) Pentium-4 kapasiteli PC bilgisayar mevcuttur. Şu anda, her öğretim üyesinin bürosunda bir adet PC bulunmaktadır. Bölümümüzde 2 adet laser yazıcı ve 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
• ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1977’de Kayseri D.M.M. Akademisi’nin bir bölümü olarak eğitim-öğretime başlamış ve 1982 yılında YÖK’ün oluşumuyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bölümde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programının uygulanmasına başlanmış ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün her iki programında da hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. YÖK onayıyla, 2004- 2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Bölümün adı Elektrik- Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2008 yılı itibariyle, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden yaklaşık 2050 öğrenci mezun olmuştur. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bir anabilim dalı olan Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen lisansüstü programlarından 130 Yüksek Mühendis ve 55 doktor mühendis mezun olmuştur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, son yıllardaki YÖK verilerine göre SCI indeksli Uluslararası Bilimsel Yayın sıralamasında ülkemizdeki tüm üniversitelerin elektrik-elektronik mühendislikleri içerisinde, toplam yayın sıralamasında ve öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında ilk on içerisinde yer almıştır. Bu durum Elektrik- Elektronik Mühendisliği’nin bilimsel araştırma potansiyelini göstermekte ve bölüm öğretim elemanlarımızın da bilimsel kapasitesini dolaylı olarak yansıtmaktadır.
Öğrenim Süreleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç toplam 4 yıldır.
Sahip Olunan Imkânlar
Bölümde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının uygulamalı olarak yürütülmesine olanak sağlayan çok sayıda laboratuvar ve araştırma birimleri vardır. Lisans laboratuvarları, gerek fiziksel mekân gerekse teknik donanım bakımından, öğrencilerin pratik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bununla birlikte, öğrenci sayısının fazla olduğu laboratuvar dersleri, öğrencilerin rahat şartlarda deney yaparak maksimum verimi alabilmeleri için, yeterli sayıda gruplara ayrılmaktadır (örneğin birinci ve ikinci sınıf laboratuvarları en az beşer gruba ayrılır). Mühendislik Fakültesi öğrencilerden ihtiyacı olan ve gerekli şartları yerine getirenlere Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Eğitim Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve benzeri bir çok kurumda kredi ve burslar vermektedir. Ayrıca fakülte öğretim üyelerinden ve bazı hayırseverlerden temin edilen destekle 350 civarında öğrencimize karşılıksız burs verilmektedir.

Yukarıda listelenen laboratuvarlardan Elektronik Devreler laboratuvarı ile Lojik laboratuvarında her çalışma masasına bilgisayar düzeneği yerleştirilmiş olup, bu laboratuvardan elektronik devrelerin bilgisayar destekli simülasyonu ve tasarımı konularında da yararlanılmaktadır. Lisans laboratuvarlarının yanı sıra bölüm bünyesinde başta Elektrik Makineleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı, Dijital Sinyal ve Görüntü İşleme Laboratuvarı ve Nonlineer Elektronik Devreler ve Sistemler Laboratuvarı (NEDS_ LAB) olmak üzere deneysel donanımlı 5 adet lisansüstü araştırma birimi oluşturulmuştur.
• ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1991 yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. Her yıl Matematik puanı ile 30 öğrenci alınmakta olup, Mühendislik Fakültesi binasının üçüncü katında modern sınıflarda eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Öğrencilere 1995-1996 öğretim yılından itibaren İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölüm Endüstri ve Yöneylem Ana Bilim Dallarında toplam 6 doçent, 8 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi. hizmet vermektedir. Bölümde Ergonomi-İş Ölçümü, Üretim Sistemleri ve yeni tamamlanmış Kurumsal Kaynak Planlama Laboratuvarları olmak üzere üç laboratuvar mevcuttur. Bilgisayar destekli dersler, Mühendislik Fakültesi Bilgi İşlem Laboratuvarı’nda uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. 2004- 2005 öğretim yılı sonunda 12. dönem mezunlarının da katıldığı Endüstri Mühendisleri, Türkiye genelinde sanayinin gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. Dört yıllık Endüstri Mühendisliği eğitimi süresince çok çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve tecrübe kazanan mezunlar imalat sektörü, bankacılık, turizm işletmeleri, araştırma kurumları, gerek özel gerekse kamu kuruluşları gibi çok geniş bir iş yelpazesinde, çeşitli pozisyonlarda görev yapabilmektedirler.
• ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
Bölümümüz 2010 yılında kurulmuştur. Mühendislik fakülteleri içerisinde bulunan ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümüdür. Problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, tasarım, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca en uygun üretim ve tasarım süreçlerine karar verebilecek, bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, araştırma ve geliştirme özelliğine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalışmaları gerektiren projelerde çalışabilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip, idealizmi olan, takım çalışmasına uygun ve alanında en iyi derecede eğitim ve öğretime sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Savunma Sanayi, Malzeme ve Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilir.

Öğrenim süresi

Eğitim sürelerimiz İngilizce hazırlık için 1, lisans eğitimi için 4, yüksek lisans eğitimi için 2 yıldır. Yüksek lisans öğrencilerimiz olmakla beraber, 2013-2014 eğitim öğretim yılında lisans öğrencisi alınacaktır.
Sahip olduğumuz imkânlar
Laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin tasarımları sırasında kullanabilecekleri bilgisayarlar, CAD/CAM programlarının yanı sıra tasarımları hayata geçirebilecekleri lazer tarama sistemleri, koordinat ölçüm cihazı (CMM), torna, freze, matkap, üç boyutlu hızlı prototipleme cihazı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız sürekli olarak gelişmektedir.

Akademik Kadro

Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 8 kadrolu akademisyen bulunmaktadır.
.
• ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2009 yılı Şubat ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 502-04116 sayılı ve 09.02.2009 tarihli kararı ile kurulmuştur. Enerji Sistemleri Mühendisliği enerji ve sistemleri konularını kapsamaktadır ve aşağıdaki anabilim dallarının açılması planlanmaktadır.
• Termodinamik ve Isı Tekniği AD.
• Konvansiyonel Enerji Sistemleri AD.
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri AD.
• Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı
• Enerji Planlama ve Yönetimi AD.
Enerji Sistemleri Mühendisliği’nde her türlü enerji kaynağı (fosil kaynaklı, hidrolik, nükleer, rüzgar, güneş, jeotermal, hidrojen vb.) için enerjinin kullanılması, dağıtımı ve dönüşümü gibi konularda lisans ve lisansüstü seviyesinde eğitim öğretim verilecektir. Bölüm olarak, ekip hâlinde çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen,kısaca işgücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması için laboratuvar ortamlarında gerçekçi enerji ve mühendislik problemlerinden yola çıkmak suretiyle öğrencilerin karmaşık tasarım ve uygulama sorunlarıyla yüz yüze getirilmesi ve çözüm üretme kabiliyeti geliştirilmesi misyonu Enerji Sistemleri Mühendisliği programının avantajları arasında yer almaktadır. Ayrıca bilindiği gibi, Türkiye, mevcut coğrafyasında bir enerji koridoru hâline gelmiştir ve bunun önemi 21. yüzyılda giderek artacaktır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak, yeni açılan ve günün şartlarına göre önemi giderek artan mesleklerden birisi de Enerji Sistemleri Mühendisliği’dir. Bölümün yürütülebilmesi için akademik ve fiziki alt yapı oldukça güçlüdür. Mevcut laboratuvarlara ilave olarak, ileride ayrıca alt yapının gelişmesi ve öğrencilerin uygulamalı olarak daha iyi eğitim verilmesine katkı sağlayacak uygulamalı eğitim ve araştırma merkezlerinin kurulması planlanmaktadır.
• GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde, 18.08.1998 tarihinde açılan Gıda Mühendisliği Bölümü; ülkemiz ve bölgemiz sanayinin ihtiyaç duyacağı gıda mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektöre gereken desteğin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz kabul ettiği öğrencilere uluslararası ölçekte akredite edilebilir bir programla eğitim öğretim vermeyi planlamaktadır. İlk yıl hazırlık olmak üzere beş yıllık bir eğitim öğretim planı sunan Gıda Mühendisliği Bölümü; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümümüz ilk öğrencilerini 2004 ÖSS sınavı ile alarak faaliyete başlamıştır. Gıda Mühendisliği Bölümü; günümüz koşulları için donanımlı gıda mühendisleri yetiştirilmesi için Temel Mühendislik, Ar-Ge ve Yönetimi, Gıda Üretim Teknolojisi, Tasarım- Planlama, Proses, Kalite Kontrolü, Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen- Sanitasyon, Gıda Muhafazası ve Ambalajlama gibi temel konulara dayalı bir eğitim-öğretim hedeflemiştir. Bu kapsamda hizmet vermeyi planlayan bölümümüz, çalıştığı ortamlarda bilimsel yöntemleri kullanan, yenilikçi, problem çözme niteliği gelişmiş ve girişimci gıda mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Gıda sektörüne güvenli, verimli ve başarılı eleman sağlama yanında bölümümüz, sahanın karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik hizmet vermeyi de kendisine ilke edinmiştir.
Sahip olunan imkânlar
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde araştırma laboratuvarı olarak Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyoteknolojisi ve Enstrümental Analiz laboratuvarları ile 2 öğrenci uygulama labaratuvarı bulunmaktadır. Gıda Kimyası Laboratuvarı’nda Kjeldahl azot tayin cihazı, Leco N tayin cihazı, Sokselet otomatik yağ tayin cihazı, Viskozimetre, Masaüstü pH metre, Spektrofotometre, Saf su cihazı, Rotary evaporatör, Liyofilizatör, Soğutmalı Santrifüj, Polarimetre; Enstrümental Analiz Laboratuvarı’nda; yüksek performans sıvı kromotografisi (HPLC), gaz kromotografisi (GC), gaz kromatografisi-kütle spektrofotometresi (GC_MS), reometre, spektrofotometre, Lovibond renk ölçüm cihazı,masa üstürefraktometre,Kjeldahl protein tayin cihazı, Otomatik Sokshalet yağ tayin cihazı, masa tipi su aktivite tayin cihazı, sanayi tipi toz gıda mikseri, viskozimetre, infrared nem tayin cihazı; Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda ise otoklav, inkübatör ve soğutmalı inkübatör, saf su cihazı, stomacher, ultra turax, soğutmalı santrifüj, blender, hassas terazi Maya tür tespit cihazı (Mini API) Çalkalamalı su banyosu, Mini APİ mikroorganizma tanıma ünitesi, PCR, DGGE, Jel görüntüleme sistemi, liyofilizatör bulunmaktadır.
• İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü 1991 yılında kurulmuş olup ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. 1997 yılından beri yüksek lisans programı öğretim vermekte olup, 2009 yılında doktora programına ilk öğrenciler alınmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, bilimsel düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, teknolojik bilgiye sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi, çağdaş seviyede bir yüksek lisans programı uygulayarak yöre ve ülke problemlerinden ilgili olanları göz önünde bulundurarak uygulamalı ve teorik araştırma projeleri gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. Ayrıca ülke genelinde bölümümüze başvuruda bulunan özel ve kamu kuruluşlarının ilgili problemlerinin çözümüne yardımcı olmayı hedeflemiştir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü, akademik personel, laboratuvar ve temel teknik donanımlarını günden güne iyileştirmekte olup eğitim, araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında teknik hizmetlerde de profesyonelleşmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı mezunlara sahip olabilmektir. Bölümümüz, lisans eğitiminde çağdaş bilimsel düzeyde bilgi ve becerilerle donatılmış, sorumluluk alabilecek, özgüveni olan, idealist inşaat mühendisleri yetiştirme amacını ön planda tutmaktadır. Lisansüstü eğitiminde başarılı genç mühendisler ile, inşaat mühendisliği bilim dallarında teorik ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak, bunların sonuçları ile yöre ve ülke gelişmesine katkıda bulunup, çalışmaları ulusal veya uluslararası yayın ortamlarında makale veya bildiri olarak yayınlamak amaçlanmaktadır. 4 yıllık lisans programının ilk iki yılında, öğrenciye temel mühendislik bilgisi verecek matematik ve mekânik dersleri yer almaktadır. 3. ve 4. yıllarda da; inşaat mühendisliği eğitiminin yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik temel bilim dalları ile ilgili dersler yer almaktadır.
Öğrenim Süresi
Bölümüz lisans öğrenim süresi hazırlık (İngilizce eğitimi) hariç 4 yıldır. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi normal sürede 2 yıl ilave süreler ile toplam 3 yıldan oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma olmak üzere 4 Anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde 3 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent, 2 doktoralı öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 1 inşaat teknikeri de laboratuvarda görev almaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri yöresine ve ülkemizin uzak yakın çeşitli yörelerine, ilgili standart ve yönetmeliklere uyumlu, yetkili teknik mercilerce kontrol edilerek tasdik edilen ve uygulanan teknik danışmanlık raporları, her türden yapı projeleri, muhtelif takviye projeleri, çok sayıda rutin malzeme deneyleri gibi hizmetleri vermekte, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde tebliğler sunmakta, ulusal ve uluslararası dergilerde, öğretim elemanı sayısına oranla azımsanmayacak miktarlarda makaleler yayımlamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen proje katkıları ile, DPT, TÜBİTAK, ve TÇMB tarafından desteklenen proje katkıları ile ve fakültemiz döner sermayesine kazandırılan katkılardan sağlanan kaynaklarla tatminkar laboratuvarlara sahiptir. Bunlar, Yapı Malzemesi, Yapı Mekâniği, Zemin Mekâniği, ve Hidrolik laboratuvarlarıdır. Bu laboratuvarlarda, lisans öğrencilerine, meslekî hayatları esnasında karşılaşacakları deneylerin birçoğu standartlara uygun olarak yaptırılmakta, kalite kontrol ve denetim mekânizmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu laboratuvarların tamamı, kapasitelerine göre bilimsel araştırma çalışmalarının deneysel kısımlarında da etkin olarak kullanılmaktadır. Üniversitemiz Kampusü içerisinde ve dışında çeşitli inşaat faaliyetlerinin kati proje yapılmasından, inşaat esnasındaki problemlerin çözümünden, üretici ve kullananlar için parke ve bordür taşı deneyleri, beton boruların mukavemet deneylerine kadar çok değişik kapsam ve türde mühendislik hizmetleri verilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi temel zemini gibi Kayseri yöresinde ve ülkemizin diğer yörelerindeki binalar için temel zemini geoteknik çalışmaları yapılıp raporları düzenlenmektedir. Depremden zarar görmüş veya başka durumda birçok mevcut binanın detaylı incelemeleri yapıldıktan sonra gerekenler için takviye projeleri hazırlanmaktadır.
Sahip Olunan İmkânlar
Bölümümüzde 3 profesör, 4 doçent, 6 yardımcı doçent, 2 doktoralı öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi, 1 uzman ve1 kısmi statüde öğretim görevlisinden görev yapmaktadır. Bölümümüzde bütün sınıflarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bölümümüz geniş laboratuvar imkânlarına sahiptir. Ayrıca bölümümüzün, kampus dışında Deprem Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayade öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirmektedirler.
• MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1 Mart1977’deKayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık (D.M.M.) Akademisi’nin bir bölümü olarak eğitim-öğretime başlamış, 1982 yılında, Yükseköğretim Kanunu uygulaması ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bölümümüzde 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programının uygulamasına başlanmıştır. Bölümümüz kuruluşundan beri, lisans ve lisansüstü programlarıyla mühendis, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmeye yönelik önemli katkılarda bulunmuştur. İnsanlık tarihinin ve uygarlığının gelişiminde önemli bir paya sahip olan makina mühendisliği oldukça geniş bir ilgi alanına sahip olup, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla bilimsel yetkinliğini kanıtlamış akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve tek nolojisine katkıda bulunacak mühendis ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır. YÖK tarafından gerçekleştirilen bilimsel faaliyet sıralamasında, fakültemiz Türkiye’de ilk sıralar içinde olup, bu durum fakültemizin Makine Mühendisliği’nde bulunan öğretim elemanlarımızın da bilimsel kapasitesini dolaylı olarak yansıtmaktadır.
Öğrenim Süresi
İngilizce hazırlık sınıfına dayalı lisans öğretimi, normal ve ikinci öğretim olmak üzere iki program hâlinde yürütülmektedir. Bölümümüz öğrenim süresi 4 yıldır. Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel; 9 profesör, 4 doçent, 13 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.
Sahip Olunan İmkânlar
Bölüm laboratuvarlarımız, gerek fiziksel mekân gerekse teknik donanım bakımından, öğrencilerimizin uygulamaya yönelik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bununla birlikte, öğrenci sayısının fazla olduğu laboratuvar dersleri, öğrencilerimizin uygun şartlarda deney yaparak maksimum verimi alabilmeleri için, yeterli sayıda gruba ayrılmaktadır. • Akışkanlar Mekâniği Laboratuvarı
• Malzeme Muayene Laboratuvarı
• Makina Dinamiği Laboratuvarı
• Termodinamik Laboratuvarı
• Mekânik Laboratuvarı
• Triboloji Araştırma Laboratuvarı
• Malzeme Araştırma Laboratuvarı
• Isı Tekniği Laboratuvarı
• Isı Transferi Laboratuvarı
• Mekânik Atölye
• Motor Laboratuvarı
• Robotik ve Kontrol Laboratuvarı
• Kaynak Laboratuvarı

Fakültemizin 45 bilgisayar kapasiteli Bilgi İşlem Merkezi’nden bölümümüz öğrencileri faydalanabilmektedir. Ayrıca Bölümümüzde 20 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarı’nın yanı sıra 20 Bilgisayar kapasiteli Autocad laboratuvarı da öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
• TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Tekstil eğitimi ve bu eğitim sonucunda kazanılan tekstil mesleği geniş bir alana yayılan içinde bilim, teknoloji ve sanat dalları ile ortak alanlar oluşturan ve bu alanlara göre de tekstil eğitimi ve mesleği bir yandan, tekstil bilimleri, tekstil mühendisliğini öbür yandan tekstil yönetimi, tekstil teknolojisi ve tekstil tasarımını içeren disiplinler arası bir yapı olarak tanımlanabilir. Tekstildeki hesaplamalar ve modellemeler açısından ise temel fizik, matematik ve istatistik dalları ile bir yandan, bilgisayarbilgisayar yazılımları ile diğer yandan birliktelik oluşturmaktadır. Tekstil mühendisliği kendi içinde kullanım yerine göre ürün ve süreç tasarımını içermektedir. Bu açıdan temel mühendislik dalları ile ortaklıkları bire bir bulunmaktadır. Tekstil teknolojisi kullanım yerine göre geliştirilecek ürünlerin üretimi için süreçlerin hazırlanarak üretilmesi ortamındaki işlemleri içermektedir. Bu ortam çok sayıda parametreyi içeren temel mühendislik- yönetim arası bir arakesittedir. Tekstil tasarımı bir açıdan temel sanat dalları ile diğer açıdan tekstil mühendisliği ve tekstil teknolojisi ile ortak noktalar oluşturur. Tekstil yönetimi ise bir yandan iktisadi ve idari bilimler diğer açıdan tekstil teknolojisi ve çok az da tekstil mühendisliği ile ortak noktalar oluştururlar. Sonuç olarak tekstil eğitimi disiplinler arası bir dal olması nedeni ile geniş bir alana yayılmış ve değişik bilim dalları ile kurulu ortak arakesitler oluşturmuştur. Bu tekstil ile ilgili yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri içinde geçerlidir. Uygulamada ise tekstilin kendi alt dallarında ticari olarak irili ufaklı kurulmuş bölgesel ve ulusal boyutta on binlerce işletme bulunmaktadır. Yaklaşık bu işletmelerin gerçekleştirdiği toplam istihdam toplam ulusal gelirin 1/3’ünü, toplam istihdamında 1/3’ünü gerçekleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, tekstili bir meslek olarak seçenler için onlara bir imkân yaratacağı söylenebilir.
Sahip olunan imkânlar
Tekstil mühendisliğinin farklı yoğunluktaki alt dallarının tümünde nitelikli bir lisans eğitiminin verilebilmesi için gerekli laboratuvar üzerinde detaylı bir alt yapı çalışması yapıldı ve “ERCİYES TEKSTİL TEST Laboratuvar”ı Kayseri Sanayi Odası’nın desteği ile kuruldu. Laboratuvar 5 alt bölüme ayrılmıştır. Bunlar Tekstil Malzeme Mukavemeti Laboratuvarı, Lif ve İplik Laboratuvarı, Kumaş ve Konfeksiyon Laboratuvarı, Boya ve Terbiye Laboratuvarı ve Yanmazlık Laboratuvarıdır. Her bir laboratuvarda bulunması gerekli alet ve teçhizatlar Tablo 1’de verilmiştir. Bu laboratuvarlarda lisans öğrencilerinin uygulamalı dersleri yapılacaktır. Bu arada bölümün bilgisayar altyapısı ve kütüphane imkânları sürekli olarak güncellenerek gelişme göstermektedir.
• MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Mekatronik, en basit anlatımıyla; makina, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Makina mühendisliği, elektronik, kontrol ve bilgisayar sistemlerinin sinerjik bir kombinasyonu; işlevleri mekânik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1651 sayılı ve 16.05.2005 tarihli yazısı ile kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir öğrenci, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle Mühendislik Fakültesi iş gören yüksek teknolojili firmalarda da, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde de öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacaktır.

Bölümümüz 2009-2010 EğitimÖğretim yılında, örgün öğretime 40 öğrenci ve ikinci öğretime 40 öğrenci olmak üzere, fakültenin tercihinde en yüksek puanlı öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Bununla birlikte yaklaşık 1.400.000 TL’lik DPT destekli proje ile en son teknolojik eğitim setlerinden oluşan laboratuvarlarını aktif hâle getirmiştir. Fakültemize 2009 yılında ek olarak yapılan binasına taşınarak daha nezih bir ortamda; 7 derslikli ve 5 laboratuvarlı bir bölüm hâline gelmiştir. Bölümümüzde 1 profesör, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi görev almaktadır ve öğretim elemanı kadrosu Makina, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri öğretim elemanlarının desteği ile çok iyi düzeydedir.
Sahip Olunan Imkânlar
Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü yaklaşık 5 yıllık bir süreçte, toplam 3 adet DPT, TÜBİTAK, BAB projeleri ile, altyapı teşkil eden ileri teknolojik laboratuvarları aktif hâle getirmiştir. Bölümümüz, ileri teknoloji eğitim setleri ve sistemlerinden oluşan;
• Mekatronik Sistemler Laboratuvarı,
• Robotik Sistemler Laboratuvarı,
• Esnek İmalat Sistemi Laboratuvarı,
• Bilgisayar Laboratuvarı ve
• Lisansüstü eğitim sınıfı ile eğitim vermektedir.
• HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Harita Mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilme si; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen bilim dalıdır.

Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizde değişik amaç ve ölçekli her türlü harita ve planın yapılması hizmetleri ile teknik projelere ilişkin mühendislik ölçmelerini yapacak birçok mühendislik dalına sayısal (konum) ve tematik bilgi üretebilecek lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde mühendisler yetiştirmek amacı ile 1995 yılında kurulmuştur. Bölüm 2004 yılı itibariyle örgün öğretim programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Ayrıca bölümümüzde 2009- 2010 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı uygulanmaya başlanmıştır. Lisansüstünde ise Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılı itibariyle yüksek lisans ve 2008 yılı itibariyle doktora programları açılmıştır. Bölüm bünyesinde; Jeodezi, otogrametri, Uzaktan Algılama, Kartoğrafya ve Ölçme Tekniği olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde hâlen 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Bölüm Imkânları ve Laboratuvarlar
Bölümümüzde Erciyes Üniversitesi misyonu doğrultusunda, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmekte ve eğitim araştırma geliştirme faaliyetleriyle desteklenmektedir. Bu amaçla kurulan araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmalarla, teori ve pratiği bütünleştiren, alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi, bununla birlikte bilimsel gelişmelere katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Toplam 5 sınıf, 5 laboratuvar ve 1 kütüphanesi vardır. Ayrıca bölüm klasik ve teknolojik birçok ölçme aletine sahiptir. Bölümümüz araştırma laboratuvarları şunlardır: Sayısal Görüntü İşleme Laboratuvarı
Bölümümüz bünyesinde bulunan Sayısal Görüntü İşleme Laboratuvarı’nda bulunan dijital fotogrametrik yazılımlar aracılığıyla sayısal sistemlerden ve görüntülerden otomatik olarak harita üretilmektedir. Film ve animasyon çalışmalarında, bilgisayar tabanlı eğitim için nesne modellemelerinin oluşturulmasında, mimari yapıların 3 boyutlu modellendirilmesi gibi uygulamalarında, Photomodeller ve Shape Capture yazılımları kullanılmaktadır.
Jeodezi ve Ölçme Tekniği Laboratuvarı
Bölümümüzce yürütülen dersler ve arazi çalışmalarında kullanılan çok sayıda klasik ve elektronik ölçme aletlerinin yer aldığı laboratuvardır. Laboratuvar donanımı arasında klasik optik aletler yanında jeodezik GPS alıcısı, el GPS cihazı, inersiyal navigasyon sistemi, elektronik total station, nivo ve termal kamera yer almaktadır.
Fotogrametri Laboratuvarı
Fotogrametri Laboratuvarı’nda, hava kameraları, lazer tarayıcılar, görüntü işleme, veritabanı uygulamaları ve bilgi sistemleri gibi konularda eğitimler verilmektedir.
Uzaktan Algılama Laboratuvarı
Uzaktan Algılama Laboratuvarı’nda, uzaktan algılama yöntemi ile harita yapımı, sayısal arazi modellerinin oluşturulması, coğrafi bilgi sistemleri için veri hazırlanması, arazi planlaması, çevre kirliliği, tabiat olaylarının izlenmesi gibi konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaları yerine getirebilmek için görüntü işleme (ERMAPPER, ERDAS Imagine) yazılımları kullanılmaktadır.
Bilgi Sistemleri Laboratuvarları
Bilgi Sistemleri Laboratuvarı, coğrafi verilerin sorgulanması, analiz edilmesi ve 3 boyutlu tasarımları için kurulmuştur. ArcGIS, ERDAS ve NetCAD yazılımları lisanslı olarak bölümde mevcuttur.
• MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Tasarımlar çoğu zaman malzemelerin özellikleri tarafından sınırlandırıldığından malzeme bütün mühendislik dalları için önem taşımaktadır. Genel anlamda Malzeme Mühendisliği, malzeme yapısı hakkında bilinen teorik ve pratik bilgileri kullanır. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim gibi aşamalardan geçirerek diğer mühendislik dallarının ve toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürme ile ilgili disiplinler arası mühendislik dalıdır. Metaller, metal alaşımları, seramik malzemeler, polimer malzemeler ile bu malzemelerin avantajlı özelliklerinden faydalanılarak geliştirilen kompozit malzemelerin üretimlerinden son kullanımlarına kadar geçen bütün aşamalar Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nin çalışma alanlarını belirlerler. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği malzemenin mekânik, kimyasal, termal ve elektriksel vb özellikleriyle ilişkilidir.

Erciyes Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Kayseri ve çevresinde gelişmekte olan sanayiye paralel olarak malzeme bilgisi alanında güncel teknolojiler geliştirmek ve bu teorik bilgileri sanayiye aktarmak amacıyla Mühendislik Fakültesi çatısı altında 2005 yılında kurulmuştur. Bölüm, Malzeme Bilimi Anabilim Dalı olarak tek bir anabilim dalından oluşmaktadır ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim ve öğretime başlayacaktır.
Bölümümüz
Ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten; yeni teknolojilerin ve malzemelerin oluşturulması noktasında, gerekli teorik bilgiye, matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilimlerinde güçlü bir alt yapıya ve tasarım-üretim noktasında yeterli pratik deneyime sahip, bu bilgi ve deneyimleri alanında kullanabilen; tasarım konusunda yapı, özellik, performans ilişkilerini doğru tanımlayabilen; gelişmeye açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden; kalite ve çevre bilinci oluşmuş meslekî ve etik bilinci oluşmuş, sosyal ve toplumsal gelişmelere duyarlı; ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenli, liderlik vasıflarına sahip, iletişimde başarılı mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Faydalı Linkler

  Erü Fotoğraf Galerisi
  Erü Tv Radyo Video
  Bize Yazın
     

 

   
 

Ana Sayfa

Genel Bilgiler Kampüste Yaşam Eğitim - Öğretim Fakülte Bölümler Rektör Mesaj
 
© Erciyes Üniversitesi 38039 Melikgazi / KAYSERİ Tel: +90 352 207 66 66 Fax: +90 352 437 49 31 webadmin@erciyes.edu.tr